Wanneer betaal je overdrachtsbelasting?

Waldo Taekema
9 januari 2024
overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is een fiscale term die vaak opduikt bij de aankoop van onroerend goed in Nederland. Het is een belasting die de koper moet betalen wanneer hij of zij een woning of ander vastgoed verwerft. In deze blog gaan we het hebben over wanneer je deze belasting moet betalen.

Wat is het?

Overdrachtsbelasting, ook wel bekend als overdrachtsrechten, is een belasting die wordt geheven op de overdracht van onroerend goed. Dit kan onder andere bestaan uit woningen, appartementen, bedrijfspanden en grond. De belasting wordt betaald door de persoon of partij die het onroerend goed verwerft. Het tarief van de overdrachtsbelasting kan verschillen. Het ligt aan de situatie en de waarde van het vastgoed. Om de belasting te betalen heb je een verklaring nodig. Lees hier wat een verklaring overdrachtsbelasting is.

Wanneer moet je betalen?

Het moet worden betaald in verschillende situaties. Hier zijn de meest voorkomende omstandigheden waarin je overdrachtsbelasting verschuldigd bent.

  1. Aankoop van een woning. Als je een bestaande woning koopt moet je de belasting betalen. Het tarief voor woningen verschilt, maar kan bijvoorbeeld 2% of 8% zijn. Dit ligt ook weer aan de waarde van de woning en je persoonlijke situatie
  2. Aan koop van ander onroerend goed. Overdrachtsbelasting is niet alleen van toepassing op woningen. Als je bijvoorbeeld een bedrijfspand, grond of een ander soort vastgoed verwerft, moet je ook overdrachtsbelasting betalen. Het tarief voor niet-woningen is gemiddeld hoger dan die voor woningen.
  3. Verkrijging van vastgoed via schenking of erfenis. Ook als je onroerend goed ontvangt via een schenking of erfenis kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Hoeveel belasting je moet betalen ligt aan diegene die het onroerend goed schenkt.
  4. Vastgoedtransacties. Bij de aankoop van vastgoed door rechtspersonen, zoals een BV, kunnen specifieke regels en tarieven gelden.
  5. Jonger dan 35 jaar en eenmalige vrijstelling. In sommige gevallen kunnen kopers jonger dan 35 jaar gebruikmaken van een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting, onder bepaalde voorwaarden. Dit kan jou geld besparen.
  6. Wijzigingen in tarieven en regels. Het tarief en de regels voor overdrachtsbelasting kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving. Het is belangrijk om jezelf op de hoogte te houden over actuele informatie.

Weet jij wat een makelaar allemaal op een dag doet? Lees het in deze blog.

Meer blogs lezen? Lees De dag van het schoonmaken